فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

حقیقت مکان

مهر 18, 1397 منتشرشده در سینما

مکث و بازی در سکوت

مرداد 20, 1397 منتشرشده در تئاتر

تجربه‌های ویلم دفو از بازی در تئاتر

ارديبهشت 13, 1392 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

هدف ما و آنچه که دغدغه­‌اش را داریم بحث کیفیت است