سینما

سینما (289)

02 خرداد 1396

«آرمان‌پردازیِ گذشته» در برابر «آرمان‌پردازیِ زمان حال»

30 ارديبهشت 1396

ترکیبی مؤثر از فیلم‌سازی غریزی و متفکرانه

30 ارديبهشت 1396

مارلون براندو، آل پاچینو و رابرت دنیرو را فراموش کنید!