فروردين 10, 1400 منتشرشده در خارج از قاب

حس کشف در وقت تماشا

آذر 25, 1398 منتشرشده در سینما

سینما نوعی مکاشفه است

مرداد 20, 1398 منتشرشده در سینما

فیلم‌سازی سامان‌دهی یک تصادف است

فروردين 7, 1398 منتشرشده در سینما

میزگرد کارگردانان مهم سال ۲۰۱۸ در هالیوود ریپورتر