آذر 6, 1397 منتشرشده در اجتماعی

ضرورت نیازسنجی و مخاطب شناسی

مرداد 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

لزوم تغییر در مدل کسب‌وکار رسانه‌های عصر دیجیتال

مرداد 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

خبر بدون منبع سندیت ندارد

دی 13, 1395 منتشرشده در اجتماعی

آیا روزنامه‌نگاری می‌تواند، از دل اخبار مربوط به جنگ و کشتار، جهانِ ما را یک گام به صلح نزدیک‌تر کند؟ آیا در کنار صفحاتِ محبوبِ حوزهی سلامت در روزنامه‌ها و مجلات به صفحاتی مخصوصِ صلح نیاز نداریم؟ دو یادداشت زیر پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها ارائه می‌کنند.