مهر 18, 1397 منتشرشده در دریچه

اهمیت توالی تصاویر و هویت سینمایی

مهر 18, 1397 منتشرشده در دریچه

به کار گرفتن نظام تصویری می‌تواند تجربه‌ای بسیار هیجان‌انگیز باشد

مهر 17, 1397 منتشرشده در خارج از قاب

«بعضی‌ها داغشو دوست دارن» ساخته بیلی وایلدر

مهر 17, 1397 منتشرشده در خارج از قاب

یکی از قوی‌ترین بازی‌های کیدمن

مهر 17, 1397 منتشرشده در تصویر روز

مجازات یک قانون در جایگاه آنتاگونیست