دی 11, 1397 منتشرشده در رسانه

مأموریت خطیر قصه گفتن با تصویر

دی 11, 1397 منتشرشده در رسانه

سینمای مستند چه قدر با واقعیت و روزنامه‌نگاری پیوند دارد؟

آذر 25, 1397 منتشرشده در اجتماعی

حضور جدی خبرنگاران درصحنه اعتراضات

آذر 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

نگاهی متفاوت به گفت‌وگوی جنجالی ظلی‌پور- فراستی

آذر 6, 1397 منتشرشده در اجتماعی

راهنمایی‌های برای نوشتن تیترهای بهتر

آذر 6, 1397 منتشرشده در اجتماعی

ضرورت نیازسنجی و مخاطب شناسی