مهر 18, 1397 منتشرشده در رسانه

نوعی درک متکی بر مهارت

مهر 18, 1397 منتشرشده در رسانه

مردم و رسانه‌ها در دیگر کشورهای دنیا چقدر درگیر اخبار جعلی هستند؟

شهریور 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

روزنامه‌نگاری تحقیقی به دنبال کشف رویدادهاست

شهریور 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

کسب درآمد انگیزه انتشار خبرهای جعلی است

شهریور 3, 1397 منتشرشده در اخبار

اگر به خاطر شبکه‌های اجتماعی نبود، شاید در این جایگاه نبودم

مرداد 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

لزوم تغییر در مدل کسب‌وکار رسانه‌های عصر دیجیتال