رسانه

رسانه (3)

07 بهمن 1396

با خبر خوب یا خبر بد نمی‌شود افکار عمومی را فریب داد

19 دی 1396

چگونه اخبار جعلی را از درست تشخیص دهیم؟

06 مرداد 1395

مؤسسه پژوهشی «بیت‌کوم» که در عرصه اقتصاد رسانه در آلمان فعالیت می‌کند به‌تازگی پژوهشی منتشر کرده که بنا بر آن آمادگی کاربران برای استفاده از محتوای سایت‌های خبری درازای پرداخت پول افزایش‌یافته است.