رسانه

رسانه (3)

01 ارديبهشت 1397

ژورنالیسم سطحی‌نگری نیست

01 ارديبهشت 1397

سینما چه تصویری از روزنامه‌نگاری می‌دهد؟

06 مرداد 1395

مؤسسه پژوهشی «بیت‌کوم» که در عرصه اقتصاد رسانه در آلمان فعالیت می‌کند به‌تازگی پژوهشی منتشر کرده که بنا بر آن آمادگی کاربران برای استفاده از محتوای سایت‌های خبری درازای پرداخت پول افزایش‌یافته است.