رسانه

رسانه (3)

21 مرداد 1397

لزوم تغییر در مدل کسب‌وکار رسانه‌های عصر دیجیتال

21 مرداد 1397

خبر بدون منبع سندیت ندارد

06 مرداد 1395

مؤسسه پژوهشی «بیت‌کوم» که در عرصه اقتصاد رسانه در آلمان فعالیت می‌کند به‌تازگی پژوهشی منتشر کرده که بنا بر آن آمادگی کاربران برای استفاده از محتوای سایت‌های خبری درازای پرداخت پول افزایش‌یافته است.