رسانه

رسانه (3)

29 مهر 1397

شکار لحظه در مقابل کنسولگری عربستان

18 مهر 1397

نوعی درک متکی بر مهارت

06 مرداد 1395 منتشرشده در رسانه

مؤسسه پژوهشی «بیت‌کوم» که در عرصه اقتصاد رسانه در آلمان فعالیت می‌کند به‌تازگی پژوهشی منتشر کرده که بنا بر آن آمادگی کاربران برای استفاده از محتوای سایت‌های خبری درازای پرداخت پول افزایش‌یافته است.