رسانه

رسانه (3)

11 آذر 1397 منتشرشده در رسانه

نگاهی متفاوت به گفت‌وگوی جنجالی ظلی‌پور- فراستی

06 مرداد 1395 منتشرشده در رسانه

مؤسسه پژوهشی «بیت‌کوم» که در عرصه اقتصاد رسانه در آلمان فعالیت می‌کند به‌تازگی پژوهشی منتشر کرده که بنا بر آن آمادگی کاربران برای استفاده از محتوای سایت‌های خبری درازای پرداخت پول افزایش‌یافته است.