برگزیده ها

برگزیده ها (3)

13 مهر 1395 منتشرشده در برگزیده ها

حکایت عاشورا حکایت عشق است و خداوند، نه حکایت مظلومیت و تشنگی و اسارت که حسین فارغ از همه این‌ها در جایگاه رفیعی که از پدر به ارث داشت ایستاده بود.