شهریور 26, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

تابلوهای من برای زینت سر بخاری نیست

تیر 3, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

ادعایی جنجالی در دنیای هنر

خرداد 2, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

در جست‌وجوی خویش...

خرداد 2, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

هنرآفرینی یک گفتگوی دوطرفه است

ارديبهشت 19, 1397 منتشرشده در فرهنگ و ادب

رؤیت دنیای رنگین شهود در نمایشگاه نخاشی «کوه‌های شیراز»