گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه (22)

24 آبان 1395 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

همواره به سنت خوشنویسی پای بند هستم

23 آبان 1395 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

سلیس: هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی تازه‌ترین کتابی است که بهاءالدین خرمشاهی منتشر کرده و آن‌طور که از عنوان کتاب برمی‌آید، این اثر نه تصحیح، بلکه انتخاب و گردآوری بیش از هزار حکایت و هزار عبارت از متون عرفانی فارسی یا ترجمه‌شده به فارسی است.