گفت‌وگوی ویژه

گفت‌وگوی ویژه (28)

22 تیر 1395 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

به‌هرحال ما نگاه امیدوارانه داریم ما معتقدیم هنر انتقال تجربه است و ما می‌خواهیم تجربه فریبا را به زنان جامعه‌مان منتقل کنیم که می‌توانید اگر بخواهید