مرداد 8, 1399 منتشرشده در فرهنگ و ادب

از تشویق مردم پشت پنجره برای پرستاران می‌ترسم...