فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب (88)

14 آبان 1394

 من و باران و تپش های دل شیشه ای ام

نسترن های بهاری و غم نم زده ریشه ای ام

20 مرداد 1394

ر "خوشبختی خوشبخت‌ها" روابط آدم‌ها را باهم می بینیم، رابطه زوج‌ها را با یکدیگر در آرزوها و درگیری‌هایشان شاهدیم. نویسنده البته خود هیچ تعریفی از خوشبختی ندارد، اگرهم داشته باشد، طرح نمی کند.

14 ارديبهشت 1392

حریصا، شمال بیروت 1389 

20 مرداد 1394

نخستین سکانس فیلم "ایثار" (1986)، به کارگردانی "آندری تارکوفسکی"، با یک روایت آغاز می شود. الکساندر، بر روی خط باریکی از علف ها در کنار ساحل، بین دریاچه و جاده نشسته و مشغول کاشت یک درخت خشک است. در همهمه صدای جیغ مرغان دریایی و باد، او با پسر کوچکش حرف می زند.