فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب (119)

02 خرداد 1396

 داستان خود را بگوئید و به دور دنیا سفر کنید!

01 خرداد 1396

به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی (۲۵ اردیبهشت)، استادان زبان فارسی، شاعران، نویسندگان، هنرمندان و کارشناسان فرهنگی برای توجه به زبان فارسی نامه نوشتند.

30 ارديبهشت 1396

مرز باریک گناهکار بودن و بی‌گناهی

19 ارديبهشت 1396

خوسه دونوسو، تبعید و جدایی

18 ارديبهشت 1396

هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به دنیای ادبیات سری زده‌ایم تا این بار از رکوردهایش بگوییم.

18 ارديبهشت 1396

سه نمایشگاه جذاب، هم‌اکنون در پاریس و در «پونتوآز» حومه این شهر برگزار است که موضوع آن را «کامی پیسارو»، نقاش و پیشتاز سبک امپرسیونیست تشکیل می‌دهد.

16 ارديبهشت 1396

«کشتن زن مرده و یک نمایشنامه دیگر» نوشته آزاده فخری

03 ارديبهشت 1396

 

عاشق این سکوت بودم، انگار چیزی از دور داشت فریاد می‌زد که تا همین صبح فردا بمیر و من آهسته مردم...خب طبیعی بود من آدم حرف‌گوش‌کن و کودنی بودم.