فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب (124)

26 تیر 1396

کاساندرا بخشی از درآمد حاصل از فروش نقاشی‌هایش را به سازمان‌های خیریه ازجمله سازمان‌های حمایت از زنان بی‌خانمان و بیماران می‌بخشد.

26 تیر 1396

جین آستن، اغلب زنان هم‌دوره خودش را به خاطر سبک دراماتیک و خسته‌کننده قصه‌های عاشقانه‌شان دست می‌انداخت.

26 تیر 1396

نگاهی به کتاب «پشت پرده‌های بسته» در باره ویژگی‌ و نوآوری‌های خانه‌های ایرانی

27 خرداد 1396

توهم یک اتفاق بد!

02 خرداد 1396

 داستان خود را بگوئید و به دور دنیا سفر کنید!

01 خرداد 1396

به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی (۲۵ اردیبهشت)، استادان زبان فارسی، شاعران، نویسندگان، هنرمندان و کارشناسان فرهنگی برای توجه به زبان فارسی نامه نوشتند.

30 ارديبهشت 1396

مرز باریک گناهکار بودن و بی‌گناهی