فرهنگ و ادب

فرهنگ و ادب (81)

15 شهریور 1396

گالری دیوید زویرنر لندن آثاری از سوزان فرسون را تا 23 سپتامبر نمایش می‌دهد.

08 شهریور 1396

این زندگی نیست که مرا آزار می‌دهد، نوع بشر است!

26 تیر 1396

کاساندرا بخشی از درآمد حاصل از فروش نقاشی‌هایش را به سازمان‌های خیریه ازجمله سازمان‌های حمایت از زنان بی‌خانمان و بیماران می‌بخشد.

26 تیر 1396

جین آستن، اغلب زنان هم‌دوره خودش را به خاطر سبک دراماتیک و خسته‌کننده قصه‌های عاشقانه‌شان دست می‌انداخت.

26 تیر 1396

نگاهی به کتاب «پشت پرده‌های بسته» در باره ویژگی‌ و نوآوری‌های خانه‌های ایرانی

27 خرداد 1396

توهم یک اتفاق بد!