آبان 21, 1399 منتشرشده در برگزیده ها

2 روایت درباره شون کانری و کارنامه هنری‌اش

شهریور 27, 1399 منتشرشده در سینما

در جست‌وجوی زمان از دست رفته

فروردين 2, 1399 منتشرشده در سینما

سهم سینمای ایران از کرونا

مهر 22, 1398 منتشرشده در سینما

سینما بیش از اینکه هنر باشد، سرگرمی است