آذر 6, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

پیرامون نقش و بازیگر در سینمای ایران

آذر 6, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

هر چیزی که با عواطف سروکار دارد باید بیرونی شود

آذر 3, 1397 منتشرشده در دریچه

از «ادیسه فضایی» تا «طعم گیلاس»

شهریور 21, 1397 منتشرشده در سینما

مرز باریک انسجام و اغتشاش