ارديبهشت 30, 1397 منتشرشده در گفت‌وگوی ویژه

کار ما در آب انداختن سنگ است...

دی 7, 1395 منتشرشده در سینما

بازیگر باید احساس خوشایندی داشته باشد