آذر 6, 1397 منتشرشده در کارگاه سینما

پیرامون نقش و بازیگر در سینمای ایران

آبان 19, 1397 منتشرشده در سینما

در آستانه فروپاشی عصبی

مهر 17, 1397 منتشرشده در سینما

کارنامه‌ای وزین و نقش‌هایی به‌یادماندنی