دی 17, 1399 منتشرشده در سینما

زيبا، كوچك، ظريف، پراحساس و جهان نور

مهر 26, 1398 منتشرشده در سینما

تقابل ابدی خیر و شر

مرداد 18, 1398 منتشرشده در سینما

نمایش درخشان بیش‌ازحد تکنولوژیک

مرداد 18, 1398 منتشرشده در سینما

کدام فیلم‌ها بهترین آثار بازسازی‌شده دیزنی هستند؟

مهر 18, 1397 منتشرشده در سینما

جزیره کوچک مطرودان