سینما

سینما (173)

27 آبان 1396

مینی‌مالیسم یک‌جور رویکرد است، نشان افتخار نیست

27 آبان 1396

«مریل استریپ» ستاره مشهور هالیوود می‌گوید دو بار در زندگی‌اش با چنان خشونت غریبی روبرو شد که او را دگرگون کرد.

25 مهر 1396

 یک بیانیه سینمایی علیه مردسالاری

25 مهر 1396

تجربه‌ای درباره مدیوم سینما

24 مهر 1396

همیشه دلم می‌خواست چیز دیگری باشم

24 مهر 1396

شعارزدگی و دفاع از حقوق زنان مثل همیشه در سطح فیلم نمایان است