مهر 4, 1399 منتشرشده در رسانه

الگویی مناسب برای روزنامه‌نگاری ایران

ارديبهشت 26, 1397 منتشرشده در موسیقی

ترکیب پیچیدگی هنر متعالی با موسیقی پاپ