مهر 4, 1399 منتشرشده در رسانه

الگویی مناسب برای روزنامه‌نگاری ایران

آذر 25, 1398 منتشرشده در اجتماعی

معرفی پنج حوزه جدید برای فعالیت روزنامه‌نگاری

مهر 26, 1398 منتشرشده در اجتماعی

مصاحبه، نمایش

مهر 26, 1398 منتشرشده در اجتماعی

بایدها و نبایدها

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

مأموریت خطیر قصه گفتن با تصویر

دی 11, 1397 منتشرشده در اجتماعی

سینمای مستند چه قدر با واقعیت و روزنامه‌نگاری پیوند دارد؟