مهر 4, 1399 منتشرشده در رسانه

الگویی مناسب برای روزنامه‌نگاری ایران

مرداد 6, 1395 منتشرشده در اجتماعی

مطبوعات باید به سمت کار تحلیلی بروند