مرداد 20, 1397 منتشرشده در تلویزیون

مردم امروز، مجذوب تمامیت‌خواهی