آذر 25, 1397 منتشرشده در رسانه

حضور جدی خبرنگاران درصحنه اعتراضات

آذر 11, 1397 منتشرشده در رسانه

نگاهی متفاوت به گفت‌وگوی جنجالی ظلی‌پور- فراستی

شهریور 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

روزنامه‌نگاری تحقیقی به دنبال کشف رویدادهاست

مرداد 21, 1397 منتشرشده در اجتماعی

لزوم تغییر در مدل کسب‌وکار رسانه‌های عصر دیجیتال

مرداد 6, 1395 منتشرشده در رسانه

مؤسسه پژوهشی «بیت‌کوم» که در عرصه اقتصاد رسانه در آلمان فعالیت می‌کند به‌تازگی پژوهشی منتشر کرده که بنا بر آن آمادگی کاربران برای استفاده از محتوای سایت‌های خبری درازای پرداخت پول افزایش‌یافته است.